[Chùa Việt Nam - những kỷ lục về di sản văn hóa] Chùa Cam Lộ, Cam Lộ, Quảng Trị

07-05-2020

Chùa tọa lạc tại số 102 đường Cần Vương, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

 

Chùa và Chi hội Phật học Cam Lộ hình thành vào năm 1942. Đến năm 1952, Chi hội tạo dựng được ngôi chùa riêng mang tên chùa Cam Lộ. Chùa được trùng tu vào năm 1961, khánh thành năm 1971 và trùng tu ngày 19/09/2002, khánh thành ngày 14/07/2006. Năm 2018, chùa tiếp tục trùng tu, mở rộng thành ngôi đại tự uy nghiêm, tráng lệ. Điện Phật được bài trí trang nghiêm, tôn trí tượng đức Phật  Thích Ca, Bồ tát Quan Thế Âm và Bồ tát Địa Tạng.

Chùa có bảo tháp Giác Nhiên 10 tầng, cao 38m. Bảo tháp là nơi tôn thờ chư Phật, xá Lợi Phật và phụng thờ cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Nhiên, vị bổn sư của Hòa thượng trụ trì Thích Thiện Tấn. Bảo tháp được khởi công xây dựng vào năm 2011 và được khánh thành vào dịp lễ hội Quán Thế Âm 20/03/2014.

 

 

Những Kỷ lục Chùa Phổ Minh đã được xác lập:

 

KỶ LỤC VIỆT NAM

Bảo tháp thờ Phật và Xá Lợi Phật cao nhất

Ngày xác lập: 07/05/2016

 


Theo sách Chùa Việt Nam - Những Kỷ lục về di sản văn hóa


 

content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14