0_9VDOHZ211.jpg

(VIETWORLD) Chùa Phổ Từ - Hayward, California, Hoa Kỳ đón nhận bằng xác lập Kỷ lục Người Việt Toàn cầu

12-02-2020

(Vietworld.world) Chùa Phổ Từ (Hayward, California, Hoa Kỳ) vừa chính thức đón nhận Kỷ lục Người Việt Toàn cầu là Ngôi chùa Việt đầu tiên trên thế giới có ba đơn vị Gia đình Phật tử được thành lập và sinh hoạt trong một Tổ chức Giáo dục tuổi trẻ (Chánh Tâm, Chánh Đức, Chánh Hòa)"

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 67 trang (669 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14