0_2253_haphaco.jpg

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH VIỆT NAM 2020] 65 năm thành lập Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y Tế Hà Nội – Hapharco (06/5/1955 – 06/5/2020)

06-05-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội (HAPHARCO) được thành lập ngày 06/05/1955 trên cơ sở các cửa hàng tách khỏi Công ty Bách hóa. Khi nhà nước tiến hành cải tạo công thương nghiệp, khôi phục, phát triển kinh tế, công ty đã thu hút một số đại lý, nhà thuốc tư nhân, sáp nhập với công ty thuốc Nam thuốc Bắc thành Quốc doanh Dược phẩm.

content 1 mobi
content1
Trang 2 của 352 trang (3512 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14