[VIETKINGS – NIÊN LỊCH VIỆT NAM 2020] 13 năm thành lập, 32 năm ngày truyền thống Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) (2007-2020)

11-05-2020

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) là đơn vị có bề dày truyền thống, giữ vai trò chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong lĩnh vực hoạt động cốt lõi - thăm dò khai thác dầu khí.

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (tên giao dịch quốc tế: PetroVietnam Exploration Production Corporation, viết tắt PVEP) là một doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. PVEP được thành lập từ năm 2007, chuyên thăm dò, Khai thác Dầu khí trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Quá trình hình thành và phát triển của PVEP gắn với lịch sử phát triển của Ngành Dầu khí Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua. Khởi điểm từ các công ty Petrovietnam II (PV-II, thành lập tháng 5/1988) và Petrovietnam I (PV-I, thành lập tháng 11/1988), PVEP đã trải qua nhiều lần đổi tên và cơ cấu lại cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Năm 1993, Công ty Giám sát các hợp đồng chia sản phẩm (PVSC) và Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Petrovietnam I, Petrovietnam II, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của Ngành Dầu khí trong việc quản lý hiệu quả hoạt động thăm dò khai thác dầu khí ở Việt Nam, đồng thời tham gia vào các hợp đồng dầu khí ở trong nước và nước ngoài với tư cách là một bên Nhà thầu để từng bước phát triển thành một công ty dầu khí thực thụ.

 

 

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) hiện nay được thành lập ngày 04/05/2007 trên cơ sở sát nhập Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí và Công ty Đầu tư - Phát triển Dầu khí nhằm thống nhất hoạt động sản xuất kinh doanh và tập trung nguồn lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ở khâu thượng nguồn, để nâng cao tính chủ động và năng lực cạnh tranh, đưa PVEP thành công ty dầu khí quốc tế có khả năng điều hành hoạt động thăm dò khai thác ở cả trong và ngoài nước.

 

 

Hoạt động thăm dò khai thác dầu khí của PVEP hiện tại đang diễn ra sôi động ở cả trong nước và nước ngoài. Ở trong nước, PVEP có hoạt động thăm dò khai thác ở các bể trầm tích gồm Sông Hồng, Cửu Long, Nam Côn Sơn, Malay Thổ chu, Trường Sa. Ở nước ngoài, PVEP đang có dự ở 13 nước thuộc các khu vực có tiềm năng dầu khí như Trung Đông, Bắc và Trung Phi, Mỹ La tinh, Đông Nam Á.

Trong khuôn khổ sự kiện Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận  tốt nhất 2017, PVEP đã được tôn vinh trong Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất năm 2017.

Nhìn lại năm 2019, PVEP đã khai thác đạt 3,15 triệu tấn dầu. Sản lượng khí xuất đạt 1.314 triệu m3. Tổng sản lượng quy dầu khai thác đạt 4,46 triệu tấn, đạt 103% kế hoạch; gia tăng 0,13 triệu tấn quy dầu so với chỉ tiêu PVN giao. Cùng với đó, trong năm 2019, số giếng khoan phát triển mỏ đã khoan là 17,5 giếng; có 1 mỏ được đưa vào khai thác là mỏ Cá Tầm thuộc Lô 09-3/12 có First Oil ngày 25-1-2019.

Trong quá trình phát triển, PVEP tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp để trở thành một Tổng công ty mạnh có tính cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới. Trong quá trình đó, PVEP coi những con người đang lao động quên mình cho sự nghiệp là tài sản quý báu nhất và là chìa khóa của mọi thành công của Tổng công ty. Cuối cùng, một trong những tư tưởng chiến lược của PVEP là thiết lập các quan hệ hợp tác liên minh với các đối tác chiến lược ở cả Việt Nam và trên thế giới. Năm 2020, xác định sẽ có nhiều những khó khăn, tồn tại trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, ngay từ đầu năm, PVEP đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm đáp ứng mục tiêu gia tăng trữ lượng dầu khí.

 

 

TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ (PVEP)

Địa chỉ: Tầng 26 - Tòa nhà Charmvit - 117 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - TP. Hà Nội

Website: www.pvep.com.vn

 


Theo TRUNG TÂM NIÊN LỊCH VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM (Tháng 5/2020)


 

content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14