0_108d3143224t5720l4-20033112350620200331.jpg

Facebook phát hành tính năng “trợ giúp cộng đồng” phòng chống Covid-19

06-04-2020

Mạng xã hội đã công bố tính năng "trợ giúp cộng đồng," nơi mọi người có thể tình nguyện quyên góp đồ tạp hóa, nhờ ai đó làm một việc vặt hoặc ủng hộ tiền cho những người gây quỹ phòng chống dịch bệnh.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 348 trang (3480 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14