0_lan-dot-biet.jpg

Giới sành lan: Trăm triệu còn tin, lan đột biến trăm tỷ là chiêu thổi giá ảo

11-07-2020

Lan đột biến không hiếm vì nhân giống, hoặc cấy ghép mô trong phòng thí nghiệm thì 1 tháng sau có cả hàng vạn cây. Nhiều Hội sinh vật cảnh khẳng định giò lan đột biến 83 tỷ đồng là giá ảo.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 354 trang (3532 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14