0_4.jpg

Hai startup Việt vừa nhận được tài trợ 1 tỷ đồng từ Google

21-03-2017

Hai đại diện Việt Nam được lựa chọn lần này là ELSA Speak và Haravan. Các Doanh nghiệp (DN) này vừa hoàn thành chương trình đào tạo tập trung kéo dài hai tuần của Google diễn ra tại Launchpad Space, San Francisco.

content 1 mobi
content1
Trang 3 của 42 trang (416 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14