15 start-up công nghệ giá trị nhất thế giới

19-05-2018

Dưới đây là 15 start-up công nghệ giá trị nhất thế giới được hãng PitchBook đưa ra, không gồm các công ty chuẩn bị niêm yết hoặc đã bị thâu tóm, với số liệu đến hết ngày 11/5/2018

15 start-up công nghệ giá trị nhất thế giới ảnh 1
1. Uber (2009)
Định giá: 69,9 tỷ USD
Vòng gọi vốn mới nhất: 1,3 tỷ USD (1/2018)
15 start-up công nghệ giá trị nhất thế giới ảnh 2
2. Didi Chuxing (2015)
Định giá: 56 tỷ USD
Vòng gọi vốn mới nhất: 4,6 tỷ USD (2/2018)
15 start-up công nghệ giá trị nhất thế giới ảnh 3
3. Airbnb (2008)
Định giá: 31 tỷ USD
Vòng gọi vốn mới nhất: 1 tỷ USD (3/2017)
15 start-up công nghệ giá trị nhất thế giới ảnh 4

4. Meituan-Dianping (2015)

Định giá: 30 tỷ USD
Vòng gọi vốn mới nhất: 4 tỷ USD (10/2017)

15 start-up công nghệ giá trị nhất thế giới ảnh 5

5. SpaceX (2002)

Định giá: 24,7 tỷ USD
Vòng gọi vốn mới nhất: 214 triệu USD (4/2018)

15 start-up công nghệ giá trị nhất thế giới ảnh 6

6. WeWork (2010)

 Định giá: 21,1 tỷ USD
Vòng gọi vốn mới nhất: 3 tỷ USD (8/2017)
15 start-up công nghệ giá trị nhất thế giới ảnh 7

7. Palantir (2004)

 Định giá: 20,5 tỷ USD
Vòng gọi vốn mới nhất: 20 triệu USD (11/2016)
15 start-up công nghệ giá trị nhất thế giới ảnh 8

8. Toutiao (2012)

 Định giá: 20 tỷ USD
Vòng gọi vốn mới nhất: 2 tỷ USD (8/2017)
15 start-up công nghệ giá trị nhất thế giới ảnh 9

9. Pinduoduo (2014)

 Định giá: 15 tỷ USD
Vòng gọi vốn mới nhất: 3 tỷ USD (4/2018)

 

15 start-up công nghệ giá trị nhất thế giới ảnh 10

10. Pinterest (2008)

 Định giá: 12,3 tỷ USD
Vòng gọi vốn mới nhất: 150 triệu USD (6/2017)

 

15 start-up công nghệ giá trị nhất thế giới ảnh 11

11. Lyft (2007)

 Định giá: 11,7 tỷ USD
Vòng gọi vốn mới nhất: 1,7 tỷ USD (3/2018)
15 start-up công nghệ giá trị nhất thế giới ảnh 12

12. Paytm (2000)

 Định giá: 10 tỷ USD
Vòng gọi vốn mới nhất: 1,4 tỷ USD (5/2017)
15 start-up công nghệ giá trị nhất thế giới ảnh 13

13. Stripe (2010)

Định giá: 9,2 tỷ USD
Vòng gọi vốn mới nhất: 400 triệu USD (11/2016)

 

15 start-up công nghệ giá trị nhất thế giới ảnh 14

 

14. DJI (2006)

Định giá: 8 tỷ USD
Vòng gọi vốn mới nhất: 75 triệu USD (11/2017)

 

15 start-up công nghệ giá trị nhất thế giới ảnh 15

 

15. Jiedaibao (2015)

Định giá: 7,6 tỷ USD
Vòng gọi vốn mới nhất: 381 triệu USD (1/2016)


Theo Zing.vn


 

content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14