0_vietworld-world_Cac_dai_bieu_cat_bang_khanh_thanh.jpg

Các doanh nghiệp CNTT Việt Nam 'đổ bộ' vào thị trường Nhật Bản

14-03-2018

Nhật Bản, một trong số các quốc gia đi đầu trên thế giới trong việc thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đang chứng kiến làn sóng mạnh mẽ của các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh vào thị trường của đất nước Mặt Trời mọc.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 8 trang (79 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14