0_7194ad4079d444ab9b9f947c7898cf76.jpg

Nhà khoa học trẻ sở hữu gần 30 công trình nghiên cứu quốc tế

11-05-2020

Từ một 'kẻ tay ngang', Mai Văn Thanh Tâm đã sở hữu 28 công trình nghiên cứu khoa học quốc tế và vô số giải thưởng lớn nhỏ trong lĩnh vực khoa học phân tử và vật liệu nano.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 52 trang (520 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct13
ct14