0_nguoi-viet-dau-tien-lam-giam-doc-co-quan-luu-tru-p.jpg

[VIETWORLD] Người Việt đặc biệt (P33) Hà Dương Mây Hồng - Người gốc Việt đầu tiên làm giám đốc thư viện phim hàng đầu nước Mỹ

09-01-2021

(Vietworld.world) Hà Dương Mây Hồng là người Việt và là người da màu đầu tiên được bổ nhiệm làm Giám đốc Kho Lưu trữ Phim & Truyền hình tại Đại học California, Los Angeles (UCLA Film & Television Archive).

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 55 trang (549 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14