0_trang-le.jpg

Hiệp hội thời trang ASEAN lần đầu tiên có Chủ tịch là người Việt Nam

05-09-2020

Lần đầu tiên Việt Nam có một người giữ trọng trách cao nhất về thời trang trong khu vực với vị trí Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á - Council of ASEAN Fashion Designers.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 54 trang (539 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14