0_28.jpg

Top 100 công trình trăm tuổi nổi tiếng Việt Nam (P.59): Hải đăng Hòn Dấu (Hải Phòng)

29-01-2017

(Kỷ lục) - Hải đăng Hòn Dấu gắn với đảo Hòn Dấu, thuộc khu Du lịch giải trí Đồ Sơn (Hải Phòng).

content 1 mobi
content1
Trang 4 của 10 trang (92 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14