0_collage-1580722484-9798-1580722732_1200x0.jpg

7 gương mặt kinh doanh, khởi nghiệp nổi bật dưới 30 tuổi

05-02-2020

Danh sách "30 Under 30" – 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất Việt Nam năm 2020 có 7 đại diện của lĩnh vực kinh doanh, khởi nghiệp.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 147 trang (1463 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14