0_372.jpg

GS.Nguyễn Văn Tuấn - từ phụ bếp tới giáo sư hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu về bệnh loãng xương.

25-10-2019

(Vietworld.world) Bất kỳ bác sĩ nào ở Việt Nam và trên thế giới điều trị bệnh loãng xương hay nghiên cứu về nó đều làm quen hoặc sử dụng mô hình đánh giá nguy cơ gãy xương tên "Garvan Fracture Risk Calculator". Tác giả của mô hình này chính là Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn.​

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 146 trang (1460 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14