[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.114] Sông Kỳ Cùng (Lạng Sơn): Con sông chảy ngược dài nhất theo hướng Tây Bắc – Đông Nam ở Việt Nam

05-08-2019

Sông Kỳ Cùng là con sông bắt nguồn từ vùng núi Bắc Xa cao 1.166m thuộc huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, sông chảy theo hướng Đông Nam - Tây Bắc qua thành phố Lạng Sơn. Sông Kỳ Cùng đoạn chảy trên đất Việt Nam dài khoảng 243 km. Theo số liệu so sánh, đây là con sông chảy ngược dài nhất theo hướng Tây Bắc - Đông Nam ở Việt Nam.

Sông Kỳ Cùng là sông chính của tỉnh Lạng Sơn, chảy trên Việt Nam dài khoảng 243 km. Đây là con sông duy nhất ở miền Bắc không chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam để đổ vào biển Đông mà chảy ngược theo hướng Đông Nam - Tây Bắc lên Trung Quốc. Theo số liệu so sánh, đây cũng là con sông chảy ngược dài nhất ở Việt Nam hiện nay.

 

Khác với những dòng sông khác ở phía Bắc, sông Kỳ Cùng chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam theo độ dốc của địa hình. Sông bắt nguồn từ vùng núi Bắc Xa cao 1.166 m thuộc huyện Đình Lập, chảy theo hướng Đông Nam - Tây Bắc qua thành phố Lạng Sơn. (Nguồn hình: Internet)

 

Khi cách thành phố này khoảng 22 km, sông đổi hướng Nam - Bắc tới thị trấn Văn Lãng rồi lại đổi hướng thành Đông Nam - Tây Bắc trước khi rẽ sang hướng Đông ở gần thị trấn Thất Khê. (Nguồn hình: Internet)

 

Từ Thất Khê, sông chảy gần như theo đường vòng cung, cho tới khi vượt biên giới sang Trung Quốc để hợp lưu với sông Bằng Giang tại thị trấn Long Châu (Quảng Tây, Trung Quốc). (Nguồn hình: Internet)

 

Sông Kỳ Cùng có các chi lưu chính là sông Bắc Giang và sông Bắc Khê, cả hai sông này đều hợp lưu gần Thất Khê, cũng như sông Ba Thín hợp lưu gần thị trấn Lộc Bình. (Nguồn hình: Internet)

 

 

Sông Kỳ Cùng đoạn chảy trên đất Việt Nam dài khoảng 243 km. Đây là con sông lớn nhất của tỉnh Sơn La và cũng là con sông chảy ngược dài nhất Việt Nam theo hướng Đông Nam - Tây Bắc. (Nguồn hình: Internet)

Với những điểm nhấn đặc biệt, Sông Kỳ Cùng (Lạng Sơn) đang trong giai đoạn được Văn phòng Đề cử Kỷ lục Việt Nam - Viện Kỷ lục Việt Nam thiết lập hồ sơ đề xuất kỷ lụcCon sông chảy ngược dài nhất theo hướng Tây Bắc – Đông Nam ở Việt Nam.


Theo Kyluc.vn


content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14