0_Top-50-mon-qua-luu-niem-noi-tieng-cua-cac-quoc-gia.jpg

[WCSA] Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu_2019 - Top 50 món quà lưu niệm nổi tiếng của các quốc gia trên thế giới (P.05) Tượng Manneken Pis, Brussels, Bỉ

12-07-2019

Manneken Pis (nghĩa đen: Cậu bé đi tiểu trong tiếng Marols, một phương ngữ tiếng Hà Lan được nói ở Brussels) là một điểm mốc nổi tiếng ở Brussels.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 42 trang (420 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14