293833_83.jpg

Chung kết cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp mở rộng NTTU

20-09-2019

Cuộc thi diễn ra từ 7/6/2019 đến ngày 24/08/2019 đã thu hút 45 nhóm sinh viên đến từ trên 10 trường Đại học, Cao đẳng khu vực phía Nam.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 18 trang (175 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14