0_van-hoa-am-thuc-nam-bo-vanhien-vn.jpg

Văn hóa ẩm thực người Việt ở Nam Bộ

17-09-2020

Tập quán ăn uống của con người bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác nhau, từ địa lý, khí hậu (môi trường tự nhiên) đến lịch sử, văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng… (môi trường xã hội). Với những điều kiện tự nhiên, xã hội đặc thù, văn hóa ẩm thực của vùng đất Nam Bộ cũng mang những đặc trưng riêng biệt. Sự hội tụ của những giá trị văn hóa ẩm thực ở vùng đất này đã góp phần làm phong phú hơn những giá trị của nền văn hóa ẩm thực Việt Nam.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 140 trang (1395 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14