0_images1084477_DSC01881.jpg

Triển khai "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" tại CH Séc

20-09-2019

(Vietworld.world) - Cộng đồng người Việt Nam tại Séc có thể coi là cộng đồng doanh nghiệp vì có trên 90% là doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp quy mô trên toàn cầu.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 114 trang (1134 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14