0_PP-Di-mai-nha-hang-Viet-3.jpg

Đưa ẩm thực Việt Nam đến thành phố du lịch nổi tiếng nước Pháp.

16-10-2019

(Vietworld.world) - Ngày 17 - 18/10 tại thành phố Perpignan, Pháp sẽ diễn ra sự kiện ngoại giao văn hóa “Ngày ẩm thực Việt Nam tại Pháp”.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 63 trang (624 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14