0_xoi-com.jpg

Amazing VietNam (P49) Lên Tây Bắc mùa thu thưởng cốm Tú Lệ - Thức quà dẻo thơm, ăn một lần nhớ cả đời

12-11-2020

Nếu thu Hà Nội nổi tiếng với cốm làng Vòng thì về Yên Bái, người lữ hành say lòng bởi cốm Tú Lệ - thức quà bình dị từ những thửa ruộng bậc thang nơi vùng núi Tây Bắc.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 83 trang (822 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14