0_trau-hong.jpg

[VIETWORLD] Trâu hồng gây sốt Việt Nam, trả tiền tỷ nhưng chủ không bán

25-02-2021

"Bây giờ người ta có trả giá bao nhiêu tôi cũng không bán, trâu hồng đã trở thành thành viên của gia đình tôi nên bây giờ nếu thiếu nó thì không khác gì thiếu đi ai đó", chủ nhân con trâu hồng chia sẻ.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 69 trang (686 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14