Hành trình 'Thân khỏe – Tâm sáng – Trí cao': Dấu ấn Kỷ lục đặc biệt của KTG nhân 25 năm thành lập

07-10-2019

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Trải qua hơn 3 tháng (100 ngày) với Hành trình Thân khỏe – Tâm sáng – Trí cao, 254 thành viên trong“đại gia đình” KTG và những người bạn đồng hành của mình đã cùng nỗ lực hàng ngày để hoàn thành mục tiêu lớn. Trở thành một trong những Kỷ lục tuyệt đẹp của sự đoàn kết, nỗ lực, cùng những thông điệp, hành động tốt đẹp cho cuộc sống...


Theo Kyluc.vn


content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14