0_fxhy.jpg

[WORLDKINGS] Trang phục truyền thống của các nước trên thế giới - P47 - Plis: Câu chuyện bí ẩn đằng sau chiếc nón truyền thống của đất nước Albania

23-01-2021

(Vietworld.world - WorldKings.org) Qeleshe hay plis, trong tiếng Albania có nghĩa là 'len', là một chiếc mũ phớt trắng không có vành được người Albania đội theo truyền thống. Nó đã lan rộng khắp các vùng lãnh thổ có người Albania sinh sống, và trở thành biểu tượng văn hóa đặc trưng của đất nước.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 101 trang (1009 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14