0_banh-mi-anan-1559616008-155961-3075-9911-155961685.png

Bánh mì Sài Gòn từ bình dân đến tiền triệu lên báo nước ngoài

05-06-2019

Báo Hong Kong South China Morning Post vừa giới thiệu những địa chỉ bán bánh mì giá từ hàng chục nghìn đến 2,3 triệu đồng tại Sài Gòn.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 77 trang (763 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14