0_1374598672213.jpg

Hy sinh sự gọn gàng để kêu gọi mọi người ăn uống bớt đường

06-07-2016

Nhằm kêu gọi giảm tiêu thụ đường từ thực phẩm, một người đàn ông đến từ Los Angeles (Mỹ) đã uống nước ngọt mỗi ngày và đây là kết quả của anh sau 1 tháng

content 1 mobi
content1
Trang 39 của 49 trang (490 bài)<<<...3637383940...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14