0_Top-50-mon-qua-luu-niem-noi-tieng-cua-cac-quoc-gia.jpg

[WCSA] Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu_2019 - Top 50 món quà lưu niệm nổi tiếng của các quốc gia trên thế giới (P.04) Quà lưu niệm Thảm dệt, Azerbaijan

11-07-2019

Thảm dệt ở Azerbaijan là một loại vải dệt thủ công truyền thống có kích cỡ khác nhau, với kết cấu dày đặc và một bề mặt cọc hoặc không cọc, có mô hình đặc trưng của nhiều vùng sản xuất thảm. Làm thảm là truyền thống gia đình truyền miệng và thông qua thực hành.

content 1 mobi
Trang 2 của 185 trang (1847 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14