0_239z21.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.15] - KFC (Mỹ): Chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh có mô hình mua hàng trực tiếp trên xe (drive-thru) tích hợp công nghệ cao đầu tiên trên thế giới

28-02-2020

(Vietworld.world - Worldkings.org) KFC, Mỹ là chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh có mô hình mua hàng trực tiếp trên xe tích hợp công nghệ cao đầu tiên trên thế giới.

content 1 mobi
Trang 1 của 276 trang (2758 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14