0_so-hoa.jpg

[VIETWORLD NETWORK] Số hoá chợ truyền thống: Miếng bánh 10 tỷ USD

04-01-2021

(Vietworld.world) Các chợ truyền thống và cửa hàng bách hoá đang chiếm thị phần lớn nhất trong bán lẻ tiêu dùng hiện nay, khiến nhiều mô hình kinh doanh mới đang nhảy vào.

content 1 mobi
Trang 1 của 15 trang (145 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14