0_bigbrain.jpg

BigBrain Soroban: Phần mềm giúp trẻ mê học hơn mê game vừa xác lập Kỷ lục Việt Nam

03-10-2021

(KỶ LỤC – VIETKINGS) BigBrain Soroban, một phần mềm ứng dụng đào tạo tính toán nhanh trên thiết bị di động có đầy đủ các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với giao diện hoạt hình do các Kỷ lục gia về siêu trí nhớ thực hiện vừa chính thức được xác lập Kỷ lục Việt Nam.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14