• Trang chủ
  • Quả bười tươi việt nam - Viet World US
  • > Tag
  • > Quả bười tươi việt nam
0_chi-le.jpg

[VIETWORLD] Việt Nam xuất khẩu - Chile thông báo mở cửa thị trường cho quả bưởi tươi Việt Nam

07-11-2020

(Vietworld.world) Để quả bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Chi Lê phải xử lí chiếu xạ và được xác nhận trong giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14