0_Hanh-trinh-Viet-Nam-San-pham-Viet-Nam-The-Best.jpg

[Hành trình Việt Nam Sản phẩm Việt Nam - The Best Of Vietnam] Đề cử 71 Thực Phẩm Nissin Việt Nam

08-04-2019

Nissin Foods được biết đến là tập đoàn chuyên sản xuất mì ăn liền lớn nhất của Nhật Bản do ngài Chủ tịch Momofuku Ando sáng lập vào ngày 4/9/1948 tại Nhật Bản. Momofuku Ando cũng là chính là người đầu tiên phát minh ra mì ăn liền và mì ly trên thế giới.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14