0_dh-xay-dung-mien-trung.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIME)] 46 năm ngày thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (14/02/1976 - 14/02/2022)

14-02-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Tiền thân trường Đại học Xây dựng Miền Trung là Trường Trung học Xây dựng sơ 6, được thành lập vào ngày 14/02/1976.

content 1 mobi
Trang 1 của 12 trang (117 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14