0_son-hai-phong.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 62 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng (25/01/1960 - 25/01/2022)

25-01-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng tiền thân là Xí nghiệp hoá chất sơn dầu được Uỷ ban hành chính thành phố Hải Phòng quyết định thành lập ngày 25/01/1960

content 1 mobi
Trang 1 của 29 trang (283 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14