0_403.jpg

Đặc sắc lễ rửa làng của dân tộc Lô Lô

28-10-2019

(Vietworld.world) Với những nghi thức đặc sắc, độc đáo, lễ rửa làng của dân tộc Lô Lô (thôn Sảng Pả A, thị trấn Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) không chỉ là một sự kiện mang tính tín ngưỡng dân gian mà còn là nét đẹp văn hóa được lưu truyền từ đời này tới đời khác của đồng bào nơi đây.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14