0_0_205z.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Úc (AURI) - Đề Cử - P.69] - Nullarbor Plain (Úc): Mảng đá vôi đơn lớn nhất thế giới

07-07-2020

(Vietworld.world - Worldkings.org) Nullarbor Plain, Úc là mảng đá vôi đơn lớn nhất thế giới.

content 1 mobi
Trang 1 của 116 trang (1151 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14