• Trang chủ
  • Hạn chế rác thải nhựa - Viet World US
  • > Tag
  • > Hạn chế rác thải nhựa
0_ong-hut.jpg

Người đàn ông Việt Nam chế ống hút từ cỏ, giúp giải quyết vấn đề rác thải nhựa

16-10-2020

Mỗi năm, có tới khoảng 8 triệu tấn nhựa được thải ra biển, trong đó có cả những ống hút được sử dụng hàng ngày. Riêng ở Mỹ, số lượng ống hút được sử dụng và thải ra mỗi ngày là 500 triệu chiếc, gây ảnh hưởng không nhỏ tới Trái Đất.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14