0_eco.jpg

[VIETWORLD] Sự kiện nổi bật - Công bố dự án hai tòa tháp sở hữu hơn 400 khu vườn trên không tại Hà Nội

03-11-2020

(Vietworld.world) - Hai toà tháp Solforest của Ecopark phát triển theo mô hình rừng thẳng đứng (Vertical forest) với hơn 400 vườn trên không, kỳ vọng vào nhóm toà tháp xanh cao nhất thế giới.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14