• Trang chủ
  • 29 năm ngày thành lập bệnh viện y học cổ truyền thái nguyên - Viet World US
  • > Tag
  • > 29 năm ngày thành lập bệnh viện y học cổ truyền thái nguyên
0_Benh-vien-Y-hoc-co-truyen-Thai-Nguyen-thanh-lap.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 29 năm ngày thành lập Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên (06/10/1992 - 06/10/2021)

06-10-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME) Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên là bệnh viện hạng II tuyến tỉnh về Y học cổ truyền trực thuộc Sở Y tế Thái Nguyên. Bệnh viện được thành lập theo Quyết định số 168/QĐ-UB ngày 06 tháng 10 năm 1992 của UBND tỉnh Bắc Thái với tên gọi Bệnh viện Y học dân tộc Bắc Thái

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14