0_As.jpg

[ĐỀ CỬ KỶ LỤC] Viện Kỷ lục Châu Phi (AFRI) – P8. Sonatrach (Algeria) : Công ty dầu khí lớn nhất Châu Phi.

17-02-2020

(Vietworld.world – WorldKings.org) Sonatrach là công ty dầu khí quốc gia của Algeria. Đây là công ty dầu khí lơn nhất Châu Phi.

content 1 mobi
Trang 1 của 849 trang (8483 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14